Regler angående Covid-19

Stallets regler angående Covid-19


- På anläggningen sitter skyltar som visa hur många som får vistas i stallarna, sadelkammare mm.


- Vi spritar och tvättar regelbundet gemensamma ytor (spön, borstar, toalett)


- Ryttare med ledare ska enbart ledas av sin medföljande.


-Stallpatrullen är stängd tillsvidare.


- Max en (1) medföljande per elev.


- Använd handskar i största möjliga mån.


- Läktaren får tills vidare dessvärre EJ användas för medföljande till ryttarna. Vi ber dessa att vänta i antingen stallet eller bilen under lektionerna. 


- Vi följer utvecklingen av FHM:s rekommendationer kring Covid-19 och förbehåller oss rätten att ytterligare anpassa vår verksam därefter.


- För att minska antalet personer på anläggningen ber vi er att inte spendera mer tid på anläggningen än nödvändigt, med undantag för våra stallvärdar.


-Stanna hemma vid minsta symptom.


-Dessa regler gäller tills vi går ut med något annat.


- Det är viktigt att alla tar eget och gemensamt ansvar för att hålla avstånd, tillsammans hjälps vi åt!
Välkommen att kontakta oss!